Kroky na zlepšenie kvality ovzdušia

Odstrániť - Identifikujte zdroj problémov so vzduchom a tam, kde je to možné, odstráňte ich pomocou lepšieho výberu a dizajnu výrobkov.

Ventilácia - Ak máte príliš málo čerstvého vzduchu vstupuje v dome, znečisťujúce látky sa môžu hromadiť na úrovniach, ktoré môžu predstavovať zdravotné a komfortné problémy. Odvzdušnite domov a odstráňte ich.

Oddelené - Oddeľte problémové materiály od cestujúcich použitím vzduchových bariér alebo náterov, ako sú nátery.

Absorbovať - ​​izbové rastliny môžu byť použité na zlepšenie kvality vnútorného prostredia, rovnako ako pridať krásu.

Na pozemku, na ktorom chcete budovať (alebo ste vybudovali), môžu byť chemické zvyšky z predchádzajúcich priemyselných alebo poľnohospodárskych procesov. Porozprávajte sa s miestnymi dlhodobo žijúcimi obyvateľmi o predchádzajúcom použití pozemku. Navštívte sekciu plánovania vašej miestnej samosprávy. Získajte rady, ktoré by mohli poukázať na to, ako bola pôda použitá.

Skontrolujte, ako môžu mať vplyv na vaše domácnosti emisie z existujúcich alebo budúcich odvetví. Blízkosť hlavnej cesty, autobusovej stanice, letiska, ovocného sadu alebo priemyselného závodu môže ovplyvniť množstvo vzdušných znečisťujúcich látok, ktoré vstupujú do vášho domova. Ohľadom pravdepodobného budúceho využívania pôdy vo vašej oblasti sa obráťte na miestnu radu.

Miestna topografia, blízkosť stromov a blízkosť k vode ovplyvňujú teplotu vzduchu a vietor okolo vášho domova. Dom v hornej časti vystaveného kopca bude mať iný vplyv na rovnaký dom v hlbokom údolí alebo na mestskom bloku s domami v blízkosti. Dizajn na zvýšenie prirodzenej vetrania a prístrešku spôsobom, ktorý zohľadňuje špecifickú polohu vášho domova

Materiály používané v niektorých starých domoch, ako aj činnosti súvisiace s renováciou, môžu v priebehu práce zvyšovať zdravotné riziká pre reštaurátorov a iných ľudí v domácnosti. Posúďte riziká a riadte ich prostredníctvom bezpečných pracovných postupov a čistenia.