Praktické rady pre vykurovanie a chladenie

Nenechávajte prístroje na vykurovanie a chladenie cez noc alebo keď ste vonku, aj keď pomalé spaľovacie pece môžu zostať v prevádzke v  chladnom počasí. Ak máte doma pohodlne pri príchode domov, nainštalujte časovač a otočte systém asi 15 minút pred návrate.

Inštalujte termostaty v najpoužívanejších miestnostiach a mimo zdrojov tepla a chladu.

Každý stupeň dodatočného vykurovania v zime alebo chladenie v lete zvyšuje spotrebu energie o približne 5-10%. Termostat nastavte na 18-20 ° C v zime a 25-27 ° C v lete.

Oblečte sa primerane počasie. Umiestnenie prepojky je lepšie ako otočenie ohrievača nahor.

Udržujte ohrievač. Udržujte reflektory lesklé a bez prachu. Pravidelne čistite vzduchové filtre.

Zabezpečte servis pre  všetky ohrievače a chladiče podľa pokynov výrobcu. Venujte zvláštnu pozornosť vzduchovým filtrom.

Zatvorte okná a dvere v priestoroch, kde je zapnutý vykurovacie zariadenie alebo klimatizačné zariadenie, pokiaľ nie je potrebná ventilácia pre spotrebiče s plynovým uzáverom.

Zavrite závesy alebo žalúzie, najmä večer, keď vykurujete.