Spôsoby zlepšenia kvality vnútorného ovzdušia

Najjednoduchší spôsob, ako zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia v domácnosti, je kontrola zdrojov znečisťujúcich látok v ovzduší. Po identifikovaní zdrojov môžete pomôcť odstrániť oblasti, ktoré môžu vytvoriť plesne a plesne a uistiť sa, že je dostatočné vetranie pretekajúce cez váš domov. Tiež sa uistite, že vaše AC a vykurovacie zariadenie sú čisté a efektívne fungujúce, aby vám pomohli cirkulovať vzduch a plynulo. Môžete otvoriť okná a dvere, aby ste si mohli nechať nejaké prirodzené vetranie, ale môžete priniesť ďalšie látky znečisťujúce ovzdušie, najmä tie, ktoré sa dajú pripísať sezónnym alergiám, vrátane peľu stromu a iných peľov, ktoré sú spoločné pre jarné a dreviny v Bratislave a okolí.


Ďalšie riešenie na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia je s čističmi vzduchu, ktoré môžu byť celokovové systémy alebo stolové verzie. Niektoré čističe vzduchu sú veľmi účinné pri odstraňovaní častíc a niektoré ako menšie stolové a podlahové verzie sú menej účinné. Čističky vzduchu sú určené na odstraňovanie rôznych častíc a nie pre plynné znečisťujúce látky. Uistite sa, že vždy máte vo svojom dome funkčné detektory dymu a oxidu uhoľnatého. Čistič vzduchu je účinný na základe zdroja znečistenia okolitého ovzdušia a pevnosti príslušného čističa vzduchu.

Pravidelná výmena vzduchového filtra a čistenie v závislosti od typu filtra, ktorý používate vo vašom systéme klimatizácie, je veľmi dôležitá pre zachytávanie niektorých častíc a prúdenie vzduchu. Nie sú určené na zachytenie každej častice, ktorá prechádza a veľa látok znečisťujúcich ovzdušie môže prejsť cez čističe vzduchu a UV svetla, aby zabili zvyšné baktérie a znečisťujúce látky.

Ultrafialové germicídne čistiace prostriedky (ktoré sa používajú v nemocniciach) môžu deaktivovať vnútorné biologické znečisťujúce látky v domácom vzduchu alebo rastú vo vlhkých oblastiach vašich povrchov klimatizácie, ako sú potrubie, odtokové panvice a chladiace cievky. Môžu tiež pomôcť pri extrémnych vnútorných zápachoch. Tieto lampy sú najúčinnejšie tým, že pracujete s kompletnými čističmi domáceho vzduchu a vhodnými vzduchovými filtrami pre klimatizáciu a vykurovanie vášho domu.

Nezabudnite zlepšiť svoje pracovné prostredie a komerčná kvalita vzduchu v interiéri je rovnako dôležitá ako vzduch, ktorý dýchate vo svojom dome.