Správna izolácia domu je dôležitá pre chladenie

Izolácia je rozhodujúca pre pasívne chladenie - najmä na strechu a podlahu. Okná sú často otvorené, aby mohli využívať prirodzené chladenie a steny sú ľahko zatienené. strechy sú však obtiažne odtiene a podlahy sú zdrojom konštantného tepelného prínosu prostredníctvom vedenia a konvekcie, s obmedzeným chladiacim príspevkom na jeho kompenzáciu.

Úroveň izolácie a podrobnosti inštalácie pre každú klimatickú zónu sa nachádzajú v izolácii a izolácii. Venujte pozornosť hore a dole izolačným hodnotám a vhodne si vyberajte podľa účelu a miesta.

V klimatických podmienkach, ktoré potrebujú iba chladenie alebo v podmienkach s obmedzeným potrebám chladenia, používajte viac vrstiev izolačnej fólie v streche namiesto objemovej izolácie, aby ste znížili denné tepelné zisky a maximalizovali nočné tepelné straty pri vedení a konvekcii. Toto je známe ako jednosmerný izolačný ventil.

Reflexná fóliová izolácia je menej ovplyvnená kondenzáciou a je veľmi vhodná na chladenie klimatických aplikácií, pretože odráža nežiadúce vykurovanie, zatiaľ čo ho nerozsvieti.

Strešný priestor

Dobre vetrané strešné priestory (a ostatné nebytové priestory) zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri pasívnom chladení tým, že poskytujú nárazníkovú zónu medzi vnútornými a vonkajšími priestormi v najťažšej oblasti na odtieň strechy.

Dobre vetrané strešné priestory tvoria vyrovnávaciu pamäť medzi vnútornými a vonkajšími oblasťami.

Ventilátory môžu znížiť teplotný rozdiel cez izoláciu stropu, čím sa zvýši jeho účinnosť až o 100%. Použitie fóliovej izolácie a svetlo sfarbených strešných krytín obmedzuje vyžarovanie tepla do strešného priestoru.

Použite detaily, aby ste zabránili kondenzácii pri saturácii stropu a izolácie. Vzniká rosný bod, pri ktorom sa vlhký vzduch dostane do styku s chladiacim povrchom, napr. spodná strana strešnej vrstvy alebo odrazovej fólie izolovaná chladením žiarením na jasnú nočnú oblohu