Výhody invertorovej technológie Daikin

Striedač je zariadenie na konverziu frekvencie. Táto technológia sa používa v mnohých domácich spotrebičoch a riadi elektrické napätie, prúd a frekvenciu. Invertorové klimatizačné jednotky menia svoju chladiacu / vykurovaciu kapacitu nastavením frekvencie napájania svojich kompresorov.

Klimatizácia typu invertora nastavuje rýchlosť kompresora na reguláciu prietoku chladiva (plynu), čím spotrebováva menej prúdu a energie. Menič má presnú reguláciu teploty a pri dosiahnutí nastavenej teploty zariadenie upravuje svoju schopnosť eliminovať kolísanie teploty.

Naproti tomu klimatizačné jednotky bez invertora majú pevnú chladiacu / vykurovaciu kapacitu a môžu iba regulovať vnútornú teplotu spustením alebo zastavením svojich kompresorov.

Neinvertujúce klimatizačné jednotky sa zastavujú a spúšťajú opakovane. Spotreba energie a prúd klesá, keď sa operácia zastaví, ale v čase opätovného spustenia prudko stúpa, a preto má vysokú priemernú spotrebu energie a zmeny teploty. Výsledkom je, že klimatizačné jednotky s invertorom sú šetriace a pohodlnejšie ako vzduchové kondenzátory bez invertora.