Zostaňte počas leta v chlade

   Pre maximálnu účinnosť zatvorte priestory domova, ktoré nevyžadujú klimatizáciu. Uzavretie nežiaducich zón, zatvorenie spálňových a kúpeľňových dverí udržiava riadený vzduch tam, kde je to potrebné.
    Ak máte nepoužívané miestnosti s otvorenými zónami, uistite sa, že dvere sú mierne otvorené, takže sa stlačený vzduch môže vrátiť späť do mriežky spätného vzduchu.

    Skontrolujte, či sú všetky vonkajšie dvere a okná zatvorené, aby neunikol ochladený vzduch.

    Zatvorte závesy tam, kde je to možné, znížte prebytočné teplo z okien a sklenených plôch.
    Filter spätného vzduchu je potrebné čistiť každé tri mesiace. Odstráňte filter, hadicu, vyčistite ju a nechajte ju pár hodín sušiť. Po výmene filtra skontrolujte, či stlačíte tlačidlo resetovania filtra, ak bliká symbol. Všetky filtre spätného vzduchu by sa mali vymeniť po 12 mesiacoch. Ak potrebujete náhradný filter, obráťte sa na lacna-klima.sk
    Ak sa stretnete s technickými problémami alebo chybami v systéme, obráťte sa na systém klimatizácie predtým, ako sa obrátite na spoločnosť lacna-klima.sk. Podobne ako akýkoľvek počítač, výpadky napájania alebo prepätia môžu prevádzkový systém prerušiť. Vo väčšine prípadov je potrebné jednoduché reštartovanie. Nájdite externý vypínač na klimatizačnej jednotke. Prepnite vypínač do polohy vypnuté. Počkajte 3 minúty a zapnite spínač. Ak sa jednotka neobnoví, budete sa musieť obrátiť na servis lacna-klima.sk.